Στην ημερίδα Dental Awareness Day που πραγματοποίηθηκε στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα το Φεβροάριο του 2015, συμμετείχε εκπρόσωπος της εταιρείας μας με ομιλία "Ο ρόλος των social media και εν γένει του διαδικτύου στην επιτυχή υλοποίηση ενεργειών οδοντιατρικού τουρισμού".

Στα πλαίσια της εισήγησης αυτής, η εκπρόσωπος της εταιρείας μας παρουσίασε πώς με τη χρήση των social media και γενικότερα του διαδικτύου θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα ο οδοντιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα.