"Θεσμικές αλλαγές και οικονομική κρίση επιβάλλουν νέες τεχνικές marketing στο σύγχρονο οδοντιατρείο"

Ακολούθως, παρακολουθήστε περίληψη της εισήγησης της εκπροσώπου  εταιρείας MEDICAL PROMOTION στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ενδοντίας & Προσθετικής στη Θεσσαλονίκη (2012).

Ομιλίες & Συνέδρια